Amplebiz Sucher für dich zu finden

Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği

bezogene ergebnisse über 14.

(PDF) Oxford Doğum Endişesi

OXFORD DOĞUM ENDİŞESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK ... geçerlilik ve güvenirliliği ... ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK ...
https://www.researchgate.net/publication/313105330_Oxford_Dogum...

Derg. ARAŞTIRMA Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe ...

ve çocuklarda travma, hastalık ya da çeşitli tıbbi girişimlere bağlı en sık yaşanan deneyimlerden biridir (1-3). Ayrıca çocukların yaşı, gelişim düzeyi, bilişsel ve iletişim becerileri, önceki ağrı deneyimleri ve inançları ağrı algılamasını etkilemektedir (4).
http://tip.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_1076.pdf

Güvenilirlik – Geçerlik | Türkiye'nin En …

Güvenirliliği Sağlama ... Gözetmenlerin yansız olması gerekir. 2-Bireyin Sürekli ve Genel ... GEÇERLİLİK Ölçme aracının ölçmeyi ...
http://www.rehberlikvepsikoloji.com › Ölçme ve Değerlendirme

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve

314 KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Arzu YORGANCIOĞLU1, Mehmet POLATLI2, Ömer AYDEMİR3, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ4,
https://www.researchgate.net/profile/Omer_Aydemir2/publication/...

Berg Denge Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İnmeli ...

Türkçe’ye çevirisi, transkültürel adaptasyonu ve geçerlilik-güvenilirlik çalışması 65 yaş üzerinde çeşitli komorbiditeleri olan bir grup yaşlı bireyde gösterilmiş olup (19) bu çalışmanın amacı; Türkçe versiyonunun, inmeli hastalardaki geçerlilik-güvenilirliğini ve değişime duyarlılığını göstermektir.
http://www.ftrdergisi.com/uploads/sayilar/197/buyuk/170-1752.pdf

(PDF) Hastane Anksiyete ve

Birlikte geçerlilik yönteminde, anksiyete alt ölçeği ile Sürekli Kaygı Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı 0.7544 ve depresyon alt ölçeği ile Beck Depresyon Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı 0.7237 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmış ve iki faktör elde edilmiştir.
https://www.researchgate.net/publication/301778685_Hastane...

Prematüre Bebek Konfor Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve ...

Kapsam geçerlilik indeksinin 0.83 olduğu bulunmuş ve her maddenin pozitif olması nedeniyle hiç bir madde ölçekten çıkartılmamıştır. Güvenirliliği için madde-toplam puan korelasyon değerleri 0.55-0.92, Cronbach Alpha değeri 0.88’dir. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır.
http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_12_2_142_148.pdf

(PDF) Prematüre Bebek Ağrı Profili: …

PDF | On Jan 1, 2015, Esma Akcan and others published Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği Turkish Reliability and ...
https://www.researchgate.net/publication/300005551_Premature_Bebek...

Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve ...

alfa) 0,80 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 236 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur. Sonuç: Genel …
http://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C21S4/301-308.pdf

Kronik Kalp Yetersizliği Anketi'nin (KKYA) Türkçe ...

miş ve kullanıma sunulmuş bir yaşam kalitesi ölçeğidir (31). Bu anket, Koçyiğit ve ark.(1999) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek 36 madde-den oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır.
https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=anatolj...