Amplebiz Sucher für dich zu finden

Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği

bezogene ergebnisse über 48.

Derg. ARAŞTIRMA Prematüre Bebek Ağrı Profili: Türkçe ...

ve çocuklarda travma, hastalık ya da çeşitli tıbbi girişimlere bağlı en sık yaşanan deneyimlerden biridir (1-3). Ayrıca çocukların yaşı, gelişim düzeyi, bilişsel ve iletişim becerileri, önceki ağrı deneyimleri ve inançları ağrı algılamasını etkilemektedir (4).
https://www.researchgate.net/profile/Esma_Akcan/publication...

Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve ...

Objec ve: Self-effi cacy, which is a basic construct in social cogni ve theory, has been defi ned as one’s belief in his/her ability to start, con nue, and complete an ac on in a …
http://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C21S4/301-308.pdf

Bakas Caregiving Outcomes Scale’in …

bakas caregiving outcomes scaleİn (bakas bakim verme etkİ ÖlÇeĞİ) tÜrkÇe’ye uyarlanmasi, geÇerlİlİk ve gÜvenİrlİlİĞİ uzm. fzt. tuba can
http://ulusaltezmerkezi.com/bakas-caregiving-outcomes-scalein-bakas-bakim...

Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) …

Ölçeğin bu çalışmada yapılan geçerlik ve güvenirliliği, ... Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik ...
http://www.academia.edu/9345663/Brandes_Dharwadkar_ve_Dean_in_1999...

Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta …

iki dili (İngilizce ve Türkçe) de anlayan ve konuşabilen, Türkiye’de yaşayan ve çalışan iki Amerikalı öğretmen . DEUHYO ED 2011, 4 (1), ...
http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4592/102-109...

Prematüre Bebek Konfor Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve ...

Prematüre Bebek Konfor Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği. ... Güvenirliliği için madde-toplam puan korelasyon değerleri 0.55-0.92,
https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=kuhead&...

BAKIM VERME YÜKÜ ÖLÇEĞİ NİN …

bakim verme yÜkÜ ÖlÇeĞİ nİn tÜrkÇe'ye uyarlanmasi, geÇerlİlİk ve gÜvenİlİrlİĞİ fadime hatice İncİ haziran, 2006 denİzlİ bakim verme ...
http://docslide.org › Food & Beverages

Oxford Doğum Endişesi Ölçeği'nin

Türkçe'ye uyarlanan Oxford Doğum Endişesi Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, veri toplamak icin annelere ilişkin tanıtıcı soru formu, Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler Ölçeği ve Oxford Doğum Endişesi Ölçeği kullanılmıştır.
https://www.researchgate.net/publication/313105330_Oxford_Dogum...

Hastalık Davranışını Değerlendirme …

Türkçe uyarlamanın 3. faktörü (12, 14, 15, 17, 21), Rief ve arkadaşlarının (4) oluşturduğu 3. ve 4. faktörleri beraber içeriyor görüntüsünü verdi. Bu faktöre de sadece “Tedavi” adı verildi.
http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/TMakaleDetay.aspx?MkID=100

Kalp Yetersizliği Güçlendirme

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, bir üniversite hastanesinin kardiyoloji kliniğine başvuran, araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 150 hasta ile yapılmıştır. Veriler; hasta tanıtım formu ve kalp Yetersizliği Güçlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
http://www.turkiyeklinikleri.com/inpress_article/en-kalp-yetersizligi...